Bạn đã thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

Lõi diệt khuẩn lượng tử CT12